zdjecie

-

miejscowość: Barkowo
cena: 479 700,00 zł

cena: 479 700,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 9 594,00 PLN
Oferta bezpośrednia - wynagrodzenie biura pokrywa tylko Sprzedający
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 554,25 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 108,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 357,48 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 714,96 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 491 205,73 PLN Cena końcowa: 493 317,46 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.