Świadectwa charakterystyki energetycznej 2023

Świadectwo CE wymagane dla budynków i lokali, które posiadają system ogrzewania.

Świadectwa charakterystyki energetycznej są ważne, ponieważ pozwalają na ocenę efektywności energetycznej budynku oraz identyfikację potencjalnych źródeł strat ciepła i energii. Właściciele powinni rozważyć przeprowadzenie takiej oceny, aby zidentyfikować miejsca w których można wprowadzić poprawę wydajności energetycznej budynku. Zawiera informacje dotyczące izolacji termicznej, rodzaju źródła ciepła, jakości okien i drzwi czy poziomu zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie i produkcję ciepłej wody. Na podstawie tych informacji można zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić poprawki, takie jak poprawa izolacji termicznej lub modernizacja systemu grzewczego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne także dla potencjalnych nabywców lub najemców, którzy mogą zobaczyć, jakie koszty będą ponosić w związku z użytkowaniem budynku. Dlatego też, jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem swojego mieszkania lub domu, czas przeprowadzić taką ocenę.

Od 28 kwietnia 2023 roku, konieczne jest posiadanie Świadectwa CE aby móc sprzedać, wynająć oraz zgłosić nieruchomość do sprzedaży.

Copyrights © Nieruchomości POMORZE. Wszelkie prawa zastrzeżone.